• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Transtar Travel Pte Ltd Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Transtar Travel Pte Ltd

Transtar Travel Pte Ltd adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 1956 perkhidmatan bas pada 175 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Transtar Travel Pte Ltd menjalankan bas – bas merekaadalah Singapore-Kl sentral, Golden mile tower-Kuala lumpur, Golden Mile Complex-Swiss Garden Hotel KL. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Transtar Travel Pte Ltd penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Transtar Travel Pte Ltd. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Transtar Travel Pte Ltd Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Singapore - Kl sentral

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Golden mile tower - Kuala lumpur

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Golden Mile Complex - Capitol Hotel

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Golden Mile Complex - Royale Bintang Hotel

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Golden Mile Complex - Swiss Garden Hotel KL

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Park Royal Hotel (Kitchener) - TBS (Terminal Bersepadu Selatan)

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Little India - Pudu Sentral (Puduraya)

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Little India - Bukit Bintang (My Hotel)

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Golden Mile Complex - TBS (Terminal Bersepadu Selatan)

15Bas
-
-

Transtar Travel Pte Ltd Untuk

Boon Lay - Berjaya Times Square

15Bas
-
-