• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bus Asia Biaramas Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Bus Asia Biaramas

Bus Asia Biaramas adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 104 perkhidmatan bas pada 22 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Bus Asia Biaramas menjalankan bas - bas merekaadalah Bintulu,Sarikei,Mukah, Sibu, Kuching, Pontianak. Bas- bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Bus Asia Biaramas penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Bus Asia Biaramas . Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Bus Asia Biaramas Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Bus Asia Biaramas Untuk

Sibu - Sarikei

12Bas
18:00
23:00

Bus Asia Biaramas Untuk

Sibu - Kuching

11Bas
18:00
22:30

Bus Asia Biaramas Untuk

Kuching - Sibu

11Bas
17:00
22:30

Bus Asia Biaramas Untuk

Sarikei - Kuching

10Bas
19:30
23:59

Bus Asia Biaramas Untuk

Bintulu - Sibu

10Bas
18:00
23:00

Bus Asia Biaramas Untuk

Sarikei - Sibu

10Bas
17:30
23:15

Bus Asia Biaramas Untuk

Kuching - Sarikei

9Bas
17:00
22:30

Bus Asia Biaramas Untuk

Bintulu - Sarikei

9Bas
18:00
23:00

Bus Asia Biaramas Untuk

Sarikei - Bintulu

7Bas
20:00
23:15

Bus Asia Biaramas Untuk

Kuching - Bintulu

7Bas
17:00
22:00