• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bintulu ke Sibu tiket bas

Buses From Bintulu to Sibu

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Bus Asia Biaramas

10Buses
18:00
23:00

Sungei Merah

4Buses
16:30
20:00

Bintang Jaya Express

2Buses
18:30
21:15

Tiket – tiket bas dari Bintulu ke Sibu

Melancongdari Bintulu ke Sibu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Bintulu ke Sibu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Bintulu ke Sibupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Bus Asia Biaramas, Sungei Merah & Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Bintulu ke Sibu ialahdari 0 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Bintulu ke Sibu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.