• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bintulu ke Kuching tiket bas

Buses From Bintulu to Kuching

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Bus Asia Biaramas

7Buses
18:00
23:00

Sungei Merah

3Buses
16:30
20:00

Bintang Jaya Express

2Buses
18:30
21:15

Tiket – tiket bas dari Bintulu ke Kuching

Melancongdari Bintulu ke Kuching lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Bintulu ke Kuching di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Bintulu ke Kuchingpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Bus Asia Biaramas, Sungei Merah & Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Bintulu ke Kuching

Di kawasantersebutterdapat 5 bas – bas yang beroperasidari Bintulu ke Kuching secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 11 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Bintulu ke Kuching ialahdari 70 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Bintulu ke Kuching di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.