• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Perak Transit Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Perak Transit

Perak Transit adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 271 perkhidmatan bas pada 44 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Perak Transit menjalankan bas - bas merekaadalah are Ipoh,Taiping,Penang,Kuala lumpur,Cameron highlands,Lenggong,Kampar. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Perak Transit penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Perak Transit. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Perak Transit Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Transit Untuk

Penang - Ipoh

14Bas
08:30
23:15

Perak Transit Untuk

Ipoh - Penang

14Bas
08:30
18:30

Perak Transit Untuk

Ipoh - Taiping

14Bas
08:00
19:00

Perak Transit Untuk

Cameron highlands - Penang

10Bas
08:00
16:00

Perak Transit Untuk

Kamunting - Ipoh

8Bas
07:30
18:00

Perak Transit Untuk

Penang - Cameron highlands

8Bas
08:30
17:00

Perak Transit Untuk

Ipoh - Kamunting

7Bas
08:00
19:00

Perak Transit Untuk

Kampar - Kuala lumpur

7Bas
08:00
19:15

Perak Transit Untuk

Cameron highlands - Ipoh

7Bas
08:00
18:00

Perak Transit Untuk

Ipoh - Cameron highlands

7Bas
08:30
19:00