• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Ipoh ke Lenggong tiket bas

Buses From Ipoh to Lenggong

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Roadways

6Buses
09:00
19:00

Perak Transit

5Buses
09:00
16:30

Tiket – tiket bas dari Ipoh ke Lenggong

Melancongdari Ipoh ke Lenggong lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Ipoh ke Lenggong di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Ipoh ke Lenggongpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Perak Roadways, Perak Transit menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Ipoh ke Lenggong

Di kawasantersebutterdapat 16 bas – bas yang beroperasidari Ipoh ke Lenggong secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 09minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Ipoh ke Lenggong ialahdari 7.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Ipoh ke Lenggong di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.