• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Lenggong ke Gerik tiket bas

Buses From Lenggong to Gerik

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Transit

5Buses
09:45
17:15

Perak Roadways

3Buses
10:34
20:34

Tiket – tiket bas dari Lenggong ke Gerik

Melancongdari Lenggong ke Gerik lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Lenggong ke Gerik di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Lenggong ke Gerikpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Perak Transit, Perak Roadways menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Lenggong ke Gerik

Di kawasantersebutterdapat 15 bas – bas yang beroperasidari Lenggong ke Gerik secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 02minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Lenggong ke Gerik ialahdari 5.6 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Lenggong ke Gerik di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.