• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Etika Express Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Etika Express

Etika Express adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 247 perkhidmatan bas pada 25 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Etika Express menjalankan bas - bas merekaadalah Kuala Lumpur,Kangar,Kuantan,Alor Setar, Hentian Duta. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Etika Express penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Etika Express. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Etika Express Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Etika Express Untuk

Kuala lumpur - Kangar

26Bas
00:30
23:30

Etika Express Untuk

Kuantan - Kuala lumpur

18Bas
01:00
22:30

Etika Express Untuk

Kuala lumpur - Kuantan

18Bas
03:30
22:50

Etika Express Untuk

Kuala lumpur - Kuala perlis

17Bas
00:30
23:30

Etika Express Untuk

Kuala lumpur - Alor setar

17Bas
00:30
23:30

Etika Express Untuk

Hentian duta - Alor setar

17Bas
00:30
23:30

Etika Express Untuk

Kajang - Alor setar

8Bas
09:15
22:30

Etika Express Untuk

Kajang - Kuala perlis

8Bas
09:15
22:30

Etika Express Untuk

Kuala lumpur - Changlun

6Bas
00:30
23:30

Etika Express Untuk

Kuala lumpur - Jitra

6Bas
00:30
23:30