• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Cameron highlands ke Penang tiket bas

Buses From Cameron highlands to Penang

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Transit

10Buses
08:00
16:00

Tiket – tiket bas dari Cameron highlands ke Penang

Melancongdari Cameron highlands ke Penang lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Cameron highlands ke Penang di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Cameron highlands ke Penangpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Perak Transit menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Cameron highlands ke Penang

Di kawasantersebutterdapat 14 bas – bas yang beroperasidari Cameron highlands ke Penang secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 04 jam 32minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Cameron highlands ke Penang ialahdari 32 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Cameron highlands ke Penang di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.

Top Bus Operators in Cameron highlands