• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
City Express Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) City Express

City Express adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 31 perkhidmatan bas pada 10 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana City Express menjalankan bas - bas merekaadalah Johor bahru,Shah-alam,Alor-setar, kangar, Butterworth, Changloon, Kuala-perlis, Klang and Sungai-petani. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

City Express penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh City Express . Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

City Express Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

City Express Untuk

Johor bahru - Tbs (terminal bersepadu selatan)

16Bas
00:00
21:30

City Express Untuk

Johor bahru - Shah alam

4Bas
00:30
18:30

City Express Untuk

Johor bahru - Klang

4Bas
00:30
18:30

City Express Untuk

Johor bahru - Alor setar

1Bas
21:30
21:30

City Express Untuk

Johor bahru - Ipoh

1Bas
21:30
21:30

City Express Untuk

Johor bahru - Sungai petani

1Bas
21:30
21:30

City Express Untuk

Johor bahru - Kuala perlis

1Bas
21:30
21:30

City Express Untuk

Johor bahru - Butterworth

1Bas
21:30
21:30

City Express Untuk

Johor bahru - Kangar

1Bas
21:30
21:30