• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
 >
Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan) tiket bas

Buses From Johor bahru to Tbs (terminal bersepadu selatan)

Route
Services
First Bus
Last Bus

JB Transliner

28Buses
08:15
00:30

Transnasional E-ticketing - Malaysia

17Buses

City Express

16Buses
00:00
21:30

Airport Coach

14Buses
07:00
21:00

KBES

8Buses
06:30
23:00

Plusliner - Malaysia

4Buses

Tiket – tiket bas dari Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan)

Melancongdari Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan) lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan) di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan)padasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti JB Transliner, Transnasional E-ticketing - Malaysia & City Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan) ialahdari 0 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor bahru ke Tbs (terminal bersepadu selatan) di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.