• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Johor bahru ke Kangar tiket bas

Buses From Johor bahru to Kangar

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

KBES

1Bas
1:30
23:59

City Express

1Bas
21:30
21:30

Tiket – tiket bas dari Johor bahru ke Kangar

Melancongdari Johor bahru ke Kangar lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor bahru ke Kangar di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor bahru ke Kangarpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti KBES, City Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Johor bahru ke Kangar

Di kawasantersebutterdapat 3 bas – bas yang beroperasidari Johor bahru ke Kangar secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 17 jam 30minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor bahru ke Kangar ialahdari 81.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor bahru ke Kangar di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.