• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
707-Inc Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) 707-Inc

707-Inc adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 17 perkhidmatan bas pada 5 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana 707-Inc menjalankan bas - bas merekaadalah Genting highlands,Golden mile complex,Malacca. Bas- bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

707-Inc penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh 707-Inc . Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

707-Inc Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

707-Inc Untuk

Golden mile complex - Malacca

7Bas
07:30
20:00

707-Inc Untuk

Malacca - Golden mile complex

5Bas
07:30
12:00

707-Inc Untuk

Genting highlands - Golden mile complex

3Bas
10:00
15:00

707-Inc Untuk

Golden mile complex - Genting highlands

2Bas
20:30
23:00