• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
 >
Kuala lumpur ke Alor setar tiket bas

Buses From Kuala lumpur to Alor setar

Route
Services
First Bus
Last Bus

Etika Express

17Buses
00:30
23:30

Plusliner - Malaysia

10Buses
09:30
23:00

Transnasional E-ticketing - Malaysia

9Buses
11:15
23:00

Tiket – tiket bas dari Kuala lumpur ke Alor setar

Melancongdari Kuala lumpur ke Alor setar lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuala lumpur ke Alor setar di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuala lumpur ke Alor setarpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Etika Express, Plusliner - Malaysia & Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuala lumpur ke Alor setar

Di kawasantersebutterdapat 27 bas – bas yang beroperasidari Kuala lumpur ke Alor setar secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 07 jam 25minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuala lumpur ke Alor setar ialahdari 42.9 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuala lumpur ke Alor setar di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.