• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Seasons Express Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Seasons Express

Seasons Express adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 84 perkhidmatan bas pada 7 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Seasons Express menjalankan bas - bas merekaadalah Golden Mile Tower,Penang komtar,Ipoh,Simpang taiping, Tbs (terminal bersepadu selatan) ,Seremban , Sungai nibong , Butterworth. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Seasons Express penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Seasons Express . Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Seasons Express Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Seasons Express Untuk

Golden mile tower - TBS

19Bas
08:00
23:45

Seasons Express Untuk

Golden mile tower - Seremban

19Bas
08:00
23:45

Seasons Express Untuk

Golden mile tower - Sungai nibong

12Bas
08:00
22:00

Seasons Express Untuk

Golden mile tower - Butterworth

12Bas
08:00
22:00

Seasons Express Untuk

Golden mile tower - Penang komtar

12Bas
08:00
22:00

Seasons Express Untuk

Golden mile tower - Ipoh

5Bas
08:00
22:00