• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Johor bahru ke Kuala kangsar tiket bas

Buses From Johor bahru to Kuala kangsar

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

KBES

2Buses
6:30
23:15

JB Transliner

2Buses
10:30
21:30

Qistna Express

1Bas
8:30
23:59

Tiket – tiket bas dari Johor bahru ke Kuala kangsar

Melancongdari Johor bahru ke Kuala kangsar lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor bahru ke Kuala kangsar di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor bahru ke Kuala kangsarpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti KBES, JB Transliner & Qistna Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Johor bahru ke Kuala kangsar

Di kawasantersebutterdapat 3 bas – bas yang beroperasidari Johor bahru ke Kuala kangsar secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 03 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor bahru ke Kuala kangsar ialahdari 61.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor bahru ke Kuala kangsar di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.