• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
JB Transliner Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) JB Transliner

JB Transliner adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 450 perkhidmatan bas pada 46 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana JB Transliner menjalankan bas - bas merekaadalah Johor bahru,Kampung koh,Bagan serai,Parit buntar,Sunway pyramid ,Sri manjong, Sungai bakap , Klang etc. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

JB Transliner penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh JB Transliner. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

JB Transliner Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

JB Transliner Untuk

Jb merlin tower - Klang

29Bas
08:15
00:30

JB Transliner Untuk

Gelang patah - Klang

29Bas
08:15
00:30

JB Transliner Untuk

Jb larkin terminal - Klang

29Bas
08:15
21:45

JB Transliner Untuk

Tun aminah - Klang

29Bas
21:30
21:30

JB Transliner Untuk

Tun aminah - Tbs (terminal bersepadu selatan)

28Bas
08:15
23:55

JB Transliner Untuk

Gelang patah - Tbs (terminal bersepadu selatan)

28Bas
08:15
23:55

JB Transliner Untuk

Jb merlin tower - Tbs (terminal bersepadu selatan)

28Bas
09:30
09:30

JB Transliner Untuk

Johor bahru - Tbs (terminal bersepadu selatan)

28Bas
08:15
00:30

JB Transliner Untuk

Jb larkin terminal - Tbs (terminal bersepadu selatan)

27Bas
08:15
23:55

JB Transliner Untuk

Tun aminah - Shah alam

24Bas
08:15
00:30