• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Johor Bahru ke Kampar tiket bas

Buses From Johor Bahru to Kampar

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Qistna Express

1Bas
8:30
22:45

Tiket – tiket bas dari Johor Bahru ke Kampar

Melancongdari Johor Bahru ke Kampar lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor Bahru ke Kampar di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor Bahru ke Kamparpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Qistna Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Johor Bahru ke Kampar

Di kawasantersebutterdapat 1 bas – bas yang beroperasidari Johor Bahru ke Kampar secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 07 jam 30minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor Bahru ke Kampar ialahdari 65.42 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor Bahru ke Kampar di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.