• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Jasa Pelangi Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Jasa Pelangi

Jasa Pelangi adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 321 perkhidmatan bas pada 117 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Jasa Pelangi menjalankan bas - bas merekaadalah Marang,Putra jaya,Kuala terengganu,Sungai petani, Tbs (terminal bersepadu selatan) ,Terengganu, Kemaman, Nilai , Dungun , Paka etc. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Jasa Pelangi penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Jasa Pelangi . Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Jasa Pelangi Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi Untuk

Kuala terengganu - Putra jaya

20Bas
09:00
22:15

Jasa Pelangi Untuk

Terengganu - Tbs (terminal bersepadu selatan)

20Bas
09:00
22:15

Jasa Pelangi Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Kuala terengganu

20Bas
10:45
23:50

Jasa Pelangi Untuk

Kuala terengganu - Tbs (terminal bersepadu selatan)

20Bas
09:00
22:15

Jasa Pelangi Untuk

Putra jaya - Terengganu

20Bas
10:45
23:50

Jasa Pelangi Untuk

Terengganu - Putra jaya

20Bas
09:00
22:15

Jasa Pelangi Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Terengganu

20Bas
10:45
23:50

Jasa Pelangi Untuk

Putra jaya - Kuala terengganu

20Bas
10:45
23:50

Jasa Pelangi Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Kemaman

10Bas
10:45
23:50

Jasa Pelangi Untuk

Paka - Putra jaya

10Bas
11:15
23:45