• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Sungei Merah Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Sungei Merah

Sungei Merah adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 331 perkhidmatan bas pada 100 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Sungei Merah menjalankan bas - bas merekaadalah are Sibu,Sarikei,Serian,Lachau,Sri Aman,Jelukong,Batu Niah. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Sungei Merah penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Sungei Merah. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Sungei Merah Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sungei Merah Untuk

Sibu - Serian

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Sarikei

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Bintangor

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Sri Aman

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Lachau

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Saratok

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Simunjan

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Sibu - Engkilili

5Bas
09:00
23:30

Sungei Merah Untuk

Serian - Sarikei

4Bas
10:30
23:00

Sungei Merah Untuk

Bintulu - Tatau

4Bas
16:30
20:00