• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
PS Holidays Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) PS Holidays

PS Holidays adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 2 perkhidmatan bas pada 2 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana PS Holidays menjalankan bas – bas merekaadalah Johor bahru - Resort world sentosa, Johor bahru - Legoland. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

PS Holidays penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh PS Holidays. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

PS Holidays Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

PS Holidays Untuk

Johor bahru - Resort world sentosa

1Bas
08:30
08:30

PS Holidays Untuk

Johor bahru - Legoland

1Bas
09:00
09:00