• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Winz Express Coach Services Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Winz Express Coach Services

Winz Express Coach Services adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 2 perkhidmatan bas pada 2 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Winz Express Coach Services menjalankan bas – bas merekaadalah Singapore - Pudu sentral (puduraya), Singapore - Melaka. . Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Winz Express Coach Services penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Winz Express Coach Services. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Winz Express Coach Services Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Winz Express Coach Services Untuk

Singapore - Kl sentral

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Golden mile tower - Kuala lumpur

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Singapore - Alor Setar

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Golden Mile Complex - Berjaya Times Square

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Golden Mile Complex - Federal Hotel

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Golden Mile Complex - Swiss Garden Hotel KL

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Golden Mile Complex - Royale Bintang Hotel

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Golden Mile Complex - Capitol Hotel

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Boon Lay - Berjaya Times Square

1Bas
-
-

Winz Express Coach Services Untuk

Boon Lay - Capitol Hotel

1Bas
-
-