• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Ridewell Travel Pte Ltd Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Ridewell Travel Pte Ltd

Ridewell Travel Pte Ltd adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 9 perkhidmatan bas pada 3 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Ridewell Travel Pte Ltd menjalankan bas - bas merekaadalah are Kuala Lumpur,Singapore. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Ridewell Travel Pte Ltd penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Ridewell Travel Pte Ltd. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Ridewell Travel Pte Ltd Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Ridewell Travel Pte Ltd Untuk

Singapore - Kuala lumpur

3Bas
09:00
09:00