• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Nam ho travels Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Nam ho travels

Nam ho travels adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 134 perkhidmatan bas pada 26 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Nam ho travels menjalankan bas – bas merekaadalah Golden Mile Complex - TBS, Golden mile complex - Kuala lumpur, Kuala Lumpur - JB Larkin Terminal, Kuala Lumpur - Butterworth, Kuala Lumpur - Sungai Nibong. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Nam ho travels penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Nam ho travels. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Nam ho travels Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Nam ho travels Untuk

Singapore - Melaka sentral

2Bas
7:30 AM
8:30 AM

Nam ho travels Untuk

Singapore - Hatten hotel malacca

2Bas
7:30 AM
8:30 AM