• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
GT Bhai Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas GT Bhai

GT Bhai adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 4 perkhidmatan bas pada 2 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana GT Bhai menjalankan bas - bas merekaadalah are Kuala Lumpur,Cameron Highlands. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

GT Bhai penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh GT Bhai. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

GT Bhai Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

GT Bhai Untuk

Kuala lumpur - Cameron highlands

2Bas
08:15
12:30

GT Bhai Untuk

Cameron highlands - Kuala lumpur

2Bas
08:00
12:30