• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bintang Jaya Express Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas Bintang Jaya Express

Bintang Jaya Express adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 355 perkhidmatan bas pada 122 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Bintang Jaya Express menjalankan bas - bas merekaadalah Serian,Kuching,Sibu,Bintulu,Sri Aman,Sarikei,Simpang-Lachau. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Bintang Jaya Express penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Bintang Jaya Express. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Bintang Jaya Express Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Bintang Jaya Express Untuk

Sri Aman - Bintangor

5Bas
01:15
20:45

Bintang Jaya Express Untuk

Kuching - Sri Aman

5Bas
08:30
22:00

Bintang Jaya Express Untuk

Sri Aman - Kjd

5Bas
01:15
20:45

Bintang Jaya Express Untuk

Serian - Sibu

5Bas
09:30
23:00

Bintang Jaya Express Untuk

Kuching - Serian

5Bas
08:30
22:00

Bintang Jaya Express Untuk

Kuching - Saratok

5Bas
08:30
22:00

Bintang Jaya Express Untuk

Kuching - Betong

5Bas
08:30
22:00

Bintang Jaya Express Untuk

Serian - Sri Aman

5Bas
09:30
23:00

Bintang Jaya Express Untuk

Serian - Sarikei

5Bas
09:30
23:00

Bintang Jaya Express Untuk

Sri Aman - Engkilili

5Bas
01:15
20:45