• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Suasana travels Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Suasana travels

Suasana travels adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 134 perkhidmatan bas pada 26 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Suasana travels menjalankan bas – bas merekaadalah Golden Mile Complex - TBS, Golden mile complex - Kuala lumpur, Kuala Lumpur - JB Larkin Terminal, Kuala Lumpur - Butterworth, Kuala Lumpur - Sungai Nibong. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Suasana travels penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Suasana travels. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Suasana travels Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Suasana travels Untuk

Malacca - Kuala lumpur

43Bas
8:00:00 AM
9:30:00 PM

Suasana travels Untuk

Seremban - Malacca

19Bas
08:00
19:00

Suasana travels Untuk

Malacca - Seremban

13Bas
08:00
19:00

Suasana travels Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Hatyai

2Bas
23:00
23:59

Suasana travels Untuk

Hentian duta - Hatyai

2Bas
23:00
23:59

Suasana travels Untuk

Kuala lumpur - Hatyai

2Bas
23:00
23:59