• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Skb travels Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Skb travels

Skb travels adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 134 perkhidmatan bas pada 26 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Skb travels menjalankan bas – bas merekaadalah Golden Mile Complex - TBS, Golden mile complex - Kuala lumpur, Kuala Lumpur - JB Larkin Terminal, Kuala Lumpur - Butterworth, Kuala Lumpur - Sungai Nibong. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Skb travels penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Skb travels. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Skb travels Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Skb travels Untuk

Bahau - Seremban

20Bas
06:00
18:30

Skb travels Untuk

Bahau - Kuala pilah

18Bas
06:00
16:30

Skb travels Untuk

Kuala lumpur - Bahau

17Bas
09:00
19:30

Skb travels Untuk

Bahau - Kuala lumpur

17Bas
06:00
16:00

Skb travels Untuk

Kuala lumpur - Seremban

17Bas
09:00
19:30

Skb travels Untuk

Kuala lumpur - Kuala pilah

9Bas
09:00
15:00

Skb travels Untuk

Kuantan - Seremban

1Bas
15:00
15:00

Skb travels Untuk

Kuantan - Muadzam Shah

1Bas
15:00
15:00

Skb travels Untuk

Seremban - Kuantan

1Bas
09:30
09:30

Skb travels Untuk

Seremban - Muadzam Shah

1Bas
09:30
09:30