• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Sanwa ekspress Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Sanwa ekspress

Sanwa ekspress adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 26 perkhidmatan bas pada 17 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana Sanwa ekspress menjalankan bas - bas merekaadalah are Shah alam,Muazdam Shah,Klang,Jempol. Bas - bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Sanwa ekspress penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh Sanwa ekspress. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Sanwa ekspress Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sanwa ekspress Untuk

Seremban - Bandar Tun Razak

2Bas
11:00
23:00

Sanwa ekspress Untuk

Shah alam - Muadzam Shah

2Bas
09:00
21:00

Sanwa ekspress Untuk

Shah alam - Seremban

2Bas
09:00
21:00

Sanwa ekspress Untuk

Klang - Muadzam Shah

2Bas
08:30
20:30

Sanwa ekspress Untuk

Kuala lumpur - Bahau

2Bas
10:00
22:00

Sanwa ekspress Untuk

Klang - Bahau

2Bas
08:30
20:30

Sanwa ekspress Untuk

Jempol - Muadzam Shah

2Bas
12:30
00:30

Sanwa ekspress Untuk

Kuala lumpur - Muadzam Shah

2Bas
10:00
22:00

Sanwa ekspress Untuk

Bandar Tun Razak - Muadzam Shah

2Bas
13:15
01:15

Sanwa ekspress Untuk

Bahau - Kuala lumpur

1Bas
10:30
10:30