• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Plusliner - Malaysia Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Plusliner - Malaysia

Plusliner - Malaysia adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 1688 perkhidmatan bas pada 285 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Plusliner - Malaysia menjalankan bas – bas merekaadalah Ipoh Amanjaya-TBS (Terminal Bersepadu Selatan), Ipoh Amanjaya-Pudu Sentral (Puduraya), Ipoh-Hentian Duta. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Plusliner - Malaysia penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Plusliner - Malaysia. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Plusliner - Malaysia Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Plusliner - Malaysia Untuk

Ipoh Amanjaya - TBS (Terminal Bersepadu Selatan)

27Bas
-
-

Plusliner - Malaysia Untuk

Ipoh Amanjaya - Pudu Sentral (Puduraya)

27Bas
-
-

Plusliner - Malaysia Untuk

Ipoh - TBS (Terminal Bersepadu Selatan)

27Bas
04:15
21:30

Plusliner - Malaysia Untuk

Ipoh - Kuala Lumpur

27Bas
04:15
21:30

Plusliner - Malaysia Untuk

Ipoh - Hentian Duta

27Bas
-
-

Plusliner - Malaysia Untuk

Ipoh - Putra Jaya

27Bas
04:15
21:30

Plusliner - Malaysia Untuk

Hentian duta - Ipoh

20Bas
-
-

Plusliner - Malaysia Untuk

Pudu Sentral (Puduraya) - Ipoh Amanjaya

20Bas
-
-

Plusliner - Malaysia Untuk

Putra Jaya - Ipoh

20Bas
08:00
23:00

Plusliner - Malaysia Untuk

TBS (Terminal Bersepadu Selatan) - Ipoh

20Bas
08:00
23:00