• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Perak Roadways Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Perak Roadways

Perak Roadways adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 132 perkhidmatan bas pada 21 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Perak Roadways menjalankan bas – bas merekaadalah Lenggong, Ipoh, Grik, Betong, Sungai siput, Lenggong. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Perak Roadways penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Perak Roadways. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Perak Roadways Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Roadways Untuk

Ipoh - Betong

6Bas
09:00
19:00

Perak Roadways Untuk

Ipoh - Lenggong

6Bas
09:00
19:00

Perak Roadways Untuk

Ipoh - Gerik

6Bas
09:00
19:00

Perak Roadways Untuk

Ipoh amanjaya - Grik

6Bas
09:00
19:00

Perak Roadways Untuk

Grik - Ipoh amanjaya

6Bas
09:47
17:47

Perak Roadways Untuk

Ipoh amanjaya - Betong

6Bas
09:00
19:00

Perak Roadways Untuk

Betong - Ipoh

6Bas
09:00
17:00

Perak Roadways Untuk

Gerik - Ipoh

6Bas
09:47
17:47

Perak Roadways Untuk

Betong - Ipoh amanjaya

6Bas
09:00
17:00

Perak Roadways Untuk

Lenggong - Ipoh

6Bas
10:51
18:51