• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Nice - Malaysia Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Nice - Malaysia

Nice - Malaysia adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 766 perkhidmatan bas pada 58 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Nice - Malaysia menjalankan bas – bas merekaadalah Kl sentral-Singapore, Kuala Lumpur-Woodland, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)-Singapore. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Nice - Malaysia penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Nice - Malaysia. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Nice - Malaysia Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Nice - Malaysia Untuk

Kl sentral - Singapore

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

TBS (Terminal Bersepadu Selatan) - Singapore

17Bas
00:30
17:30

Nice - Malaysia Untuk

Royale Bintang Hotel - Golden Mile Tower

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

Pudu Sentral (Puduraya) - Golden Mile Complex

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

Kuala Lumpur - Singapore

17Bas
00:30
17:30

Nice - Malaysia Untuk

Berjaya Times Square - Singapore

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

Kuala Lumpur - Resort World Sentosa

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

Federal Hotel - Golden Mile Tower

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

Ancasa Hotel - Golden Mile Tower

17Bas
-
-

Nice - Malaysia Untuk

Swiss Garden Hotel KL - Golden Mile Tower

17Bas
-
-