• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Mesra Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Mesra

Mesra adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 12 perkhidmatan bas pada 4 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Mesra menjalankan bas – bas merekaadalah Butterworth - Kajang, Butterworth - Ipoh amanjaya, Butterworth - Kuala lumpur, Butterworth - Hentian duta, Butterworth - Seremban. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Mesra penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Mesra. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Mesra Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Mesra Untuk

Butterworth - Hentian duta

4Bas
14:45
17:45

Mesra Untuk

Butterworth - Kuala lumpur

4Bas
14:45
17:45

Mesra Untuk

Butterworth - Ipoh amanjaya

2Bas
14:45
17:45

Mesra Untuk

Butterworth - Kajang

2Bas
14:45
17:45