• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Lapan Lapan - Singapore Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Lapan Lapan - Singapore

Lapan Lapan - Singapore adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 634 perkhidmatan bas pada 176 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Lapan Lapan - Singapore menjalankan bas – bas merekaadalah Singapore-Ipoh Amanjaya, Boon Lay-Ipoh - Jalan Bendahara, Golden Mile Complex-Ipoh - Jalan Bendahara. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Lapan Lapan - Singapore penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Lapan Lapan - Singapore. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Lapan Lapan - Singapore Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Singapore - Ipoh Amanjaya

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Golden Mile Complex - Gunung Rapat

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Little India - Ipoh Amanjaya

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Golden Mile Complex - Pusing

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Golden Mile Complex - Simpang Pulai

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Boon Lay - Simpang Pulai

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Boon Lay - Gunung Rapat

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Golden Mile Tower - Gunung Rapat

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Boon Lay - Ipoh Amanjaya

13Bas
-
-

Lapan Lapan - Singapore Untuk

Little India - Ipoh

13Bas
-
-