• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Lapan Lapan - Malaysia Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Lapan Lapan - Malaysia

Lapan Lapan - Malaysia adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 4 perkhidmatan bas pada 5 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Lapan Lapan - Malaysia menjalankan bas – bas merekaadalah Lenggong-Resort World Sentosa, Lenggong-Park Royal Hotel (Kitchener), Ipoh-Resort World Sentosa. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Lapan Lapan - Malaysia penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Lapan Lapan - Malaysia. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Lapan Lapan - Malaysia Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Lapan Lapan - Malaysia Untuk

Lenggong - Resort World Sentosa

1Bas
19:30
19:30

Lapan Lapan - Malaysia Untuk

Lenggong - Park Royal Hotel (Kitchener)

1Bas
19:30
21:30

Lapan Lapan - Malaysia Untuk

Ipoh - Resort World Sentosa

1Bas
19:30
21:30

Lapan Lapan - Malaysia Untuk

Ipoh - Park Royal Hotel (Kitchener)

1Bas
19:30
21:30