• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
KBES Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) KBES

KBES adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 134 perkhidmatan bas pada 26 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana KBES menjalankan bas – bas merekaadalah Golden Mile Complex - TBS, Golden mile complex - Kuala lumpur, Kuala Lumpur - JB Larkin Terminal, Kuala Lumpur - Butterworth, Kuala Lumpur - Sungai Nibong. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

KBES penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh KBES. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

KBES Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

KBES Untuk

Putra Jaya - Butterworth

26Bas
01:00
23:59

KBES Untuk

Butterworth - Hentian duta

22Bas
1:30
23:59

KBES Untuk

Butterworth - Kuala lumpur

22Bas
1:30
23:59

KBES Untuk

Butterworth - Kamunting

12Bas
07:15
20:15

KBES Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Johor bahru

11Bas
07:30
23:15

KBES Untuk

Hentian duta - Kamunting

11Bas
09:45
20:00

KBES Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Kamunting

11Bas
09:45
20:00

KBES Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Simpang

9Bas
07:45
23:10

KBES Untuk

Hentian duta - Simpang

9Bas
07:45
23:10

KBES Untuk

Johor bahru - Tbs (terminal bersepadu selatan)

8Bas
06:30
23:00