• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Eltabina Jaya Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Eltabina Jaya

Eltabina Jaya adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 24 perkhidmatan bas pada 6 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Eltabina Jaya menjalankan bas – bas merekaadalah Textile centre, Ipoh, Bercham, Tbs (terminal bersepadu selatan) , Yong peng, Seremban. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Eltabina Jaya penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Eltabina Jaya. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

Eltabina Jaya Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Eltabina Jaya Untuk

Textile centre - Seremban

5Bas
8:30
22:00

Eltabina Jaya Untuk

Textile centre - Yong peng

5Bas
8:30
22:00

Eltabina Jaya Untuk

Textile centre - Tbs (terminal bersepadu selatan)

5Bas
8:30
22:00

Eltabina Jaya Untuk

Textile centre - Ipoh

3Bas
22:00
22:00

Eltabina Jaya Untuk

Tbs (terminal bersepadu selatan) - Textile centre

3Bas
12:45
22:00

Eltabina Jaya Untuk

Textile centre - Bercham

3Bas
22:00
22:00