• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
CTTS Holidays Sdn Bhd Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) CTTS Holidays Sdn Bhd

CTTS Holidays Sdn Bhd adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 350 perkhidmatan bas pada 156 laluan; mematuhilangkah - langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang - penumpang. Antara laluan - laluan yang terkenaldimana CTTS Holidays Sdn Bhd menjalankan bas - bas merekaadalah Shahbandar jetty,Balakong,Kuala Besut Jetty,Kamunting, Batu-caves, Penang , Puchong etc. Bas- bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat - tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

CTTS Holidays Sdn Bhd penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas - bas yang dikendalikanoleh CTTS Holidays Sdn Bhd . Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila - bila masa danmenempahtiket - tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.

CTTS Holidays Sdn Bhd Bas : Laluan bas dan masa
Laluan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Merang jetty - Batu caves

5Bas
13:50
14:45

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Shahbandar jetty - Batu caves

5Bas
13:50
14:45

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Merang jetty - Penang komtar

4Bas
13:00
14:00

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Shahbandar jetty - Kepong

4Bas
13:50
14:45

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Merang jetty - Chai leng park - caltex

4Bas
13:00
14:00

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Shahbandar jetty - Lavender mrt

4Bas
13:50
14:45

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Shahbandar jetty - Golden mile complex

4Bas
13:50
14:45

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Shahbandar jetty - Penang komtar

4Bas
13:00
14:00

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Merang jetty - Pudu

4Bas
13:50
14:45

CTTS Holidays Sdn Bhd Untuk

Shahbandar jetty - Cheras

4Bas
13:50
14:45