• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Sibu ke Batu niah tiket bas

Buses From Sibu to Batu niah

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sungei Merah

4Buses
05:30
23:30

Bintang Jaya Express

3Buses
00:30
18:30

Tiket – tiket bas dari Sibu ke Batu niah

Melancongdari Sibu ke Batu niah lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Sibu ke Batu niah di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Sibu ke Batu niahpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Sungei Merah, Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Sibu ke Batu niah ialahdari 0 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Sibu ke Batu niah di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.