• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Serian ke Sarikei tiket bas

Buses From Serian to Sarikei

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Bintang Jaya Express

5Buses
09:30
23:00

Sungei Merah

4Buses
10:30
23:00

Tiket – tiket bas dari Serian ke Sarikei

Melancongdari Serian ke Sarikei lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Serian ke Sarikei di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Serian ke Sarikeipadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Bintang Jaya Express, Sungei Merah menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Serian ke Sarikei

Di kawasantersebutterdapat 7 bas – bas yang beroperasidari Serian ke Sarikei secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 05 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Serian ke Sarikei ialahdari 30 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Serian ke Sarikei di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.