• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Serian ke Kuching tiket bas

Buses From Serian to Kuching

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sungei Merah

4Buses
03:30
16:00

Bintang Jaya Express

2Buses
03:00
07:15

Tiket – tiket bas dari Serian ke Kuching

Melancongdari Serian ke Kuching lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Serian ke Kuching di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Serian ke Kuchingpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Sungei Merah, Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Serian ke Kuching

Di kawasantersebutterdapat 6 bas – bas yang beroperasidari Serian ke Kuching secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Serian ke Kuching ialahdari 7.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Serian ke Kuching di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.