• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Seremban ke Malacca tiket bas

Buses From Seremban to Malacca

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Suasana travels

19Buses
08:00
19:00

Tiket – tiket bas dari Seremban ke Malacca

Melancongdari Seremban ke Malacca lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Seremban ke Malacca di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Seremban ke Malaccapadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Suasana travels menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Seremban ke Malacca

Di kawasantersebutterdapat 21 bas – bas yang beroperasidari Seremban ke Malacca secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 28minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Seremban ke Malacca ialahdari 7.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Seremban ke Malacca di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.