• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Putra Jaya ke Teluk Intan tiket bas

Buses From Putra Jaya to Teluk Intan

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transnasional E-ticketing - Malaysia

18Buses

Tiket – tiket bas dari Putra Jaya ke Teluk Intan

Melancongdari Putra Jaya ke Teluk Intan lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Putra Jaya ke Teluk Intan di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Putra Jaya ke Teluk Intanpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Putra Jaya ke Teluk Intan

Di kawasantersebutterdapat 8 bas – bas yang beroperasidari Putra Jaya ke Teluk Intan secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 03 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Putra Jaya ke Teluk Intan ialahdari 15.6 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Putra Jaya ke Teluk Intan di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.