• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Putra Jaya ke Lumut tiket bas

Buses From Putra Jaya to Lumut

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Plusliner - Malaysia

9Buses

Transnasional E-ticketing - Malaysia

6Buses

Tiket – tiket bas dari Putra Jaya ke Lumut

Melancongdari Putra Jaya ke Lumut lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Putra Jaya ke Lumut di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Putra Jaya ke Lumutpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Plusliner - Malaysia, Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Putra Jaya ke Lumut

Di kawasantersebutterdapat 6 bas – bas yang beroperasidari Putra Jaya ke Lumut secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 04 jam 07minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Putra Jaya ke Lumut ialahdari 27.1 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Putra Jaya ke Lumut di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.