• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Putra Jaya ke Kuala Kangsar tiket bas

Buses From Putra Jaya to Kuala Kangsar

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transnasional E-ticketing - Malaysia

16Buses

Tiket – tiket bas dari Putra Jaya ke Kuala Kangsar

Melancongdari Putra Jaya ke Kuala Kangsar lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Putra Jaya ke Kuala Kangsar di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Putra Jaya ke Kuala Kangsarpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Putra Jaya ke Kuala Kangsar

Di kawasantersebutterdapat 17 bas – bas yang beroperasidari Putra Jaya ke Kuala Kangsar secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 03 jam 30minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Putra Jaya ke Kuala Kangsar ialahdari 24 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Putra Jaya ke Kuala Kangsar di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.