• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
 >
Putra Jaya ke Kota Bharu tiket bas

Buses From Putra Jaya to Kota Bharu

Route
Services
First Bus
Last Bus

Transnasional E-ticketing - Malaysia

17Buses

Tiket – tiket bas dari Putra Jaya ke Kota Bharu

Melancongdari Putra Jaya ke Kota Bharu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Putra Jaya ke Kota Bharu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Putra Jaya ke Kota Bharupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Putra Jaya ke Kota Bharu

Di kawasantersebutterdapat 6 bas – bas yang beroperasidari Putra Jaya ke Kota Bharu secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 07 jam 15minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Putra Jaya ke Kota Bharu ialahdari 44 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Putra Jaya ke Kota Bharu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.