• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Putra jaya ke Kemaman tiket bas

Buses From Putra jaya to Kemaman

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

10Buses
10:45
23:50

Transnasional E-ticketing - Malaysia

8Buses

Plusliner - Malaysia

2Buses

Tiket – tiket bas dari Putra jaya ke Kemaman

Melancongdari Putra jaya ke Kemaman lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Putra jaya ke Kemaman di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Putra jaya ke Kemamanpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi, Transnasional E-ticketing - Malaysia & Plusliner - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Putra jaya ke Kemaman

Di kawasantersebutterdapat 16 bas – bas yang beroperasidari Putra jaya ke Kemaman secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 04 jam 25minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Putra jaya ke Kemaman ialahdari 28 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Putra jaya ke Kemaman di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.