• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Penang ke Merang jetty tiket bas

Buses From Penang to Merang jetty

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

CTTS Holidays Sdn Bhd

3Buses
23:45
00:15

Tiket – tiket bas dari Penang ke Merang jetty

Melancongdari Penang ke Merang jetty lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Penang ke Merang jetty di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Penang ke Merang jettypadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti CTTS Holidays Sdn Bhd menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Penang ke Merang jetty

Di kawasantersebutterdapat 1 bas – bas yang beroperasidari Penang ke Merang jetty secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa jam minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Penang ke Merang jetty ialahdari 46.2 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Penang ke Merang jetty di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.