• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Pasir Gudang ke Kota Bharu tiket bas

Buses From Pasir Gudang to Kota Bharu

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transnasional E-ticketing - Malaysia

1Bas

Tiket – tiket bas dari Pasir Gudang ke Kota Bharu

Melancongdari Pasir Gudang ke Kota Bharu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Pasir Gudang ke Kota Bharu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Pasir Gudang ke Kota Bharupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Pasir Gudang ke Kota Bharu

Di kawasantersebutterdapat 1 bas – bas yang beroperasidari Pasir Gudang ke Kota Bharu secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 08 jam 15minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Pasir Gudang ke Kota Bharu ialahdari 72.6 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Pasir Gudang ke Kota Bharu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.

Top Bus Operators in Pasir Gudang