• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Muar ke Merang jetty tiket bas

Buses From Muar to Merang jetty

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

CTTS Holidays Sdn Bhd

1Bas
23:00
23:00

Tiket – tiket bas dari Muar ke Merang jetty

Melancongdari Muar ke Merang jetty lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Muar ke Merang jetty di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Muar ke Merang jettypadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti CTTS Holidays Sdn Bhd menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Muar ke Merang jetty

Di kawasantersebutterdapat 3 bas – bas yang beroperasidari Muar ke Merang jetty secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 08 jam 30minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Muar ke Merang jetty ialahdari 42.2 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Muar ke Merang jetty di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.